Årsregnskab

Udarbejdelse af materiale til revisor til brug for årsafslutning, såsom:

– Afstemninger af statuskonti
– Lønafstemning
– Afstemning af likvider, debitorer, kreditorer
– Anlægningsaktiver
– Periodiseringer
– Analyser

Kompetencer